Värdeanalys i Värmland

är ett från banker, mäklare, fastighetsbolag och övriga aktörer på fastighetsmarknaden helt fristående värderingsföretag. Vi arbetar med allt inom fastighetsekonomi och främst med marknadsvärdering av de flesta typer av fastigheter.

Vår oberoende ställning borgar för en objektiv och neutral bedömning av värderingsuppdragen.

Företagets målsättning är att snabbt och effektivt leverera ett objektivt och lättillgängligt beslutsunderlag av hög kvalitet till våra kunder.